What else to try?

1 100 000 Դիտումներ 56մլն

Thank you for watching
For Short Funny videos with Katya and Gena Follow us on Instagram katyagena

For Short Funny videos with Katya and Gena Follow us on TikTok
vm.tiktok.com/ZSTT1qHe/

Մեկնաբանություններ

 1. TIKTORIKI
  TIKTORIKI
  Ամիս առաջ

  See also our funny videos: amget.info/have/pX6e3oesumrKjGc/video.html

  1. اسلام العراد
   اسلام العراد
   4 ժամ առաջ

   ٢عتفعكغ ١ ١ نال٢١س١تمص قن١١١

  2. Raavee vashist
   Raavee vashist
   15 ժամ առաջ

   Yeah they are really funny right Stupid

  3. sharmarke abdi
   sharmarke abdi
   23 ժամ առաջ

   😈

  4. Sayuri García
   Sayuri García
   2 օր առաջ

   Tlgjjjdnjrjhejj😯

  5. Deepak Kumar
   Deepak Kumar
   2 օր առաջ

   Hugh 🙏😉👍

 2. Kamila Damirovna
  Kamila Damirovna
  2 ժամ առաջ

  Фанаты Эдисона вы где?

 3. هديرس هديرس
  هديرس هديرس
  3 ժամ առաջ

  واو

 4. Patricia Cunalata
  Patricia Cunalata
  6 ժամ առաջ

  Iola. Uoque

 5. Ana Lucia
  Ana Lucia
  6 ժամ առաջ

  Oi 7 de um dia

 6. gkl8
  gkl8
  6 ժամ առաջ

  Why the uncele eat that so gast

 7. Jala Shazly
  Jala Shazly
  9 ժամ առաջ

  😂😂😂😂😂

 8. NADIA RAHMA
  NADIA RAHMA
  11 ժամ առաջ

  Wow oumaigat halou ini Ema🤭🤭

 9. Frёdor GD
  Frёdor GD
  13 ժամ առաջ

  Это же дава

 10. Hasseb Qadeer
  Hasseb Qadeer
  13 ժամ առաջ

  Agree or not but the women looks like the demon valek from the movie the nun

 11. Victor Lima
  Victor Lima
  21 ժամ առաջ

  1:00:45:09:00

 12. Ana Mercedes Gonzales
  Ana Mercedes Gonzales
  21 ժամ առաջ

  *risa incontenible* 😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐

 13. Myla😎 what
  Myla😎 what
  22 ժամ առաջ

  Bro you ice cream with hot sauce taste good 🤨

 14. Лера канфетка
  Лера канфетка
  22 ժամ առաջ

  Я одна именно песню слухаю

 15. Abdo Ssalah
  Abdo Ssalah
  Օր առաջ

  😂

 16. Olayinka Mary Oke
  Olayinka Mary Oke
  Օր առաջ

  Is that a real ice cream

  1. Olayinka Mary Oke
   Olayinka Mary Oke
   Օր առաջ

   Fake🍨🍨🍨🍦🍦🍦

  2. Olayinka Mary Oke
   Olayinka Mary Oke
   Օր առաջ

   🍦🍦🍦🍦🍦

 17. Maria Tula
  Maria Tula
  Օր առաջ

  Mama

 18. Maria Tula
  Maria Tula
  Օր առաջ

  Papa

 19. Maria Tula
  Maria Tula
  Օր առաջ

  LUIS

 20. Maria Tula
  Maria Tula
  Օր առաջ

  Susana

 21. Maria Tula
  Maria Tula
  Օր առաջ

  Susana

 22. Lavinia Carolina
  Lavinia Carolina
  Օր առաջ

  kskaoakakasiwissiwisidieis🇦🇪

 23. María Selva Arce Mongelos
  María Selva Arce Mongelos
  Օր առաջ

  Ascó

 24. Efendi Wancik
  Efendi Wancik
  Օր առաջ

  Jehiwxk🤔

 25. Rima Dey
  Rima Dey
  Օր առաջ

  🤣🤣🤣🤣

 26. Debora Ribeiro
  Debora Ribeiro
  Օր առաջ

  Oi

 27. 새싹감자
  새싹감자
  Օր առաջ

  Is it ice cream? it looks delicious

 28. Миледи и Котик
  Миледи и Котик
  Օր առաջ

  Девушка взбесила!

 29. Kenji Audric Thia
  Kenji Audric Thia
  Օր առաջ

  Why boys always get the bad one

 30. Nl Nilu
  Nl Nilu
  Օր առաջ

  😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉

 31. Sani Khan
  Sani Khan
  Օր առաջ

  L

 32. Keyla Zambrano Ceballos
  Keyla Zambrano Ceballos
  Օր առաջ

  El cámaro grafo-no ya valió madres

 33. Cristal Villaseñor
  Cristal Villaseñor
  Օր առաջ

  🥰🥰🤣

 34. Md Samsoddin
  Md Samsoddin
  2 օր առաջ

  Ought

 35. Jikahla Goode
  Jikahla Goode
  2 օր առաջ

  Check out boy trust me I’m not a boy

 36. Jikahla Goode
  Jikahla Goode
  2 օր առաջ

  What she did but she prank you

 37. Веселуха TV
  Веселуха TV
  2 օր առաջ

  Давай в старост

 38. Nicol Zapata
  Nicol Zapata
  2 օր առաջ

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 39. Emma Velarde Bastida
  Emma Velarde Bastida
  2 օր առաջ

  No siempre tiene que ganar la chica

 40. Роман Касьяненко
  Роман Касьяненко
  2 օր առաջ

  СТРИМ НАЧИНАЕТЬСЯ Перцы поймут🌶💞

  1. Вероника Семисильная
   Вероника Семисильная
   Օր առաջ

   Даааааа🥺

 41. Carissa Qaisara Afifa
  Carissa Qaisara Afifa
  2 օր առաջ

  What I saw was the bowl that the girl was eating, there was nothing in it, I just saw it or not

 42. Carissa Qaisara Afifa
  Carissa Qaisara Afifa
  2 օր առաջ

  The bowl that the girl ate earlier had nothing in it

 43. Deepak Hankare
  Deepak Hankare
  2 օր առաջ

  ,,,🤣🤣🤣😂🙄

 44. ريتاج حسن
  ريتاج حسن
  2 օր առաջ

  كبهقلثقثخبةفتسعثغثغفت

 45. ريتاج حسن
  ريتاج حسن
  2 օր առաջ

  نبناريبميق

 46. ميسر سليم
  ميسر سليم
  2 օր առաջ

  خزي

 47. Astronomy Shadow
  Astronomy Shadow
  2 օր առաջ

  Not gonna talk about that girl missed mayo seven times but ice cream is in one piece

  1. Ms. Gun
   Ms. Gun
   Ժամ առաջ

   Mayo...?

  2. insaf insiyatifi
   insaf insiyatifi
   9 ժամ առաջ

   Yeah bruh

 48. נויה כהן
  נויה כהן
  2 օր առաջ

  מי חושב שהם מישראל שיתן לייק

  1. נויה כהן
   נויה כהן
   2 օր առաջ

   אני חושבת כי בכל סרטון שלהם יש דברים שיש רק בישראל

 49. Samira Sma
  Samira Sma
  2 օր առաջ

  ,, troq nul

 50. ☄️прум☄️
  ☄️прум☄️
  2 օր առաջ

  Когда я увидела его лицо 🤣🤣🤣😅

 51. MARIA FERNANDA ZAVALA - GALLEGO
  MARIA FERNANDA ZAVALA - GALLEGO
  2 օր առաջ

  Omg

 52. Munna Tripathi
  Munna Tripathi
  2 օր առաջ

  I think that man once thought it's a strawberry sauce lol

  1. Teigh torres888
   Teigh torres888
   Օր առաջ

   syrup*

 53. Agencia Millones
  Agencia Millones
  3 օր առաջ

  Es un desperdicio de comida

 54. Ammar Ahmad
  Ammar Ahmad
  3 օր առաջ

  i Try Nothing

 55. Naviya Nair
  Naviya Nair
  3 օր առաջ

  15:13

 56. Rambilash Sah
  Rambilash Sah
  3 օր առաջ

  👍

 57. むらびとえー
  むらびとえー
  3 օր առաջ

  は?WWW

 58. Виктор Трубин
  Виктор Трубин
  3 օր առաջ

  Help

 59. Makinley Hubbard
  Makinley Hubbard
  3 օր առաջ

  Why are they so chill

 60. Team JurisTech
  Team JurisTech
  3 օր առաջ

  😭🙏🏼

 61. Vanessa Perez
  Vanessa Perez
  3 օր առաջ

  Jajaja

 62. Adinaldo Perera
  Adinaldo Perera
  3 օր առաջ

  Cringe

 63. مدنفشهه s
  مدنفشهه s
  4 օր առաջ

  😒🥀

 64. Coco and Friends
  Coco and Friends
  4 օր առաջ

  Bro my my lungs was die before to much laughing 🙂

 65. Bakutodo Dekutodosometimes
  Bakutodo Dekutodosometimes
  4 օր առաջ

  This is so funny she took it out cuz it was that good

 66. Văn Hợp Vì
  Văn Hợp Vì
  4 օր առաջ

  Cô này đúng là người

 67. Naresh Daka
  Naresh Daka
  4 օր առաջ

  Nice

 68. EASY CRAFTS by Nuzhat
  EASY CRAFTS by Nuzhat
  4 օր առաջ

  😀😀

 69. AADIVASI STATS ASHOK PAWAR
  AADIVASI STATS ASHOK PAWAR
  4 օր առաջ

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 70. Stellah Mwai
  Stellah Mwai
  4 օր առաջ

  Lol theman just said i dilike by puttingis thumb down

 71. lwog_YT
  lwog_YT
  4 օր առաջ

  מה קורה יאח

 72. Renilson Rudolf
  Renilson Rudolf
  4 օր առաջ

  que legal esse vídeo 😄👏

  1. dcoog anml
   dcoog anml
   4 օր առաջ

   Hrsa🏳️‍🌈

 73. Malcon Ilardo
  Malcon Ilardo
  5 օր առաջ

  😂😂😂😂😂😂😇😇

 74. صمت الجروح
  صمت الجروح
  5 օր առաջ

  مالهم ذلا مدهدرين

 75. Chang’e
  Chang’e
  5 օր առաջ

  He didn’t even bite the hot things

 76. ica maulida
  ica maulida
  5 օր առաջ

  👎👎👎👍👍👍

 77. Jenneth Perez
  Jenneth Perez
  5 օր առաջ

  1:10

  1. Maria Tula
   Maria Tula
   Օր առաջ

   Mama

 78. Emdadul Hoque
  Emdadul Hoque
  5 օր առաջ

  You are very mad

 79. Siti Hawa Masayu
  Siti Hawa Masayu
  5 օր առաջ

  Cringe

 80. Vijaya Kuppusamy
  Vijaya Kuppusamy
  5 օր առաջ

  Do with orange juice and cabbage

 81. Ss Rawat
  Ss Rawat
  5 օր առաջ

  I am worried that youtube is becoming a degenerated tiktok cringe spread the word -master yoda

 82. Maja Mészáros
  Maja Mészáros
  6 օր առաջ

  😂😂😂😂😂😂😂

 83. Ágnes Farkas é ajtai
  Ágnes Farkas é ajtai
  6 օր առաջ

  Szép nagyon

 84. Luiz Ariza
  Luiz Ariza
  6 օր առաջ

  En enero

 85. Karima Charaf
  Karima Charaf
  6 օր առաջ

  Hhhhh

 86. Irene Benito Muñoz
  Irene Benito Muñoz
  6 օր առաջ

  I love mustard

 87. حساب غوغل حساب
  حساب غوغل حساب
  6 օր առաջ

  ياع

 88. senem özdenyazar
  senem özdenyazar
  6 օր առաջ

  Adama yazIk🙁🙁

 89. nekùchil
  nekùchil
  6 օր առաջ

  Anyone else wondering why there biting the ice cream 🍨🍦

 90. شاهو بهزادی
  شاهو بهزادی
  6 օր առաջ

  سا

 91. Evonnoi Bartley
  Evonnoi Bartley
  6 օր առաջ

  😂🤣

 92. maximo jimenez
  maximo jimenez
  7 օր առաջ

  Song?

 93. تولاي♥️جوليانا
  تولاي♥️جوليانا
  7 օր առաջ

  جميل انا من العراق🇮🇶👑

 94. dolita windo
  dolita windo
  7 օր առաջ

  apaaaa ini woi

  1. dcoog anml
   dcoog anml
   4 օր առաջ

   alogritm udah mulai bisa di baca

 95. Vanaja Ramagalla
  Vanaja Ramagalla
  8 օր առաջ

  Hi

 96. abbsnn cose
  abbsnn cose
  8 օր առաջ

  The struggle is real lol

  1. dolita windo
   dolita windo
   7 օր առաջ

   Uù in ko ko ko w23335

 97. Nechirvan ghazi
  Nechirvan ghazi
  8 օր առաջ

  اه اه ريف خ اه ٤فف

 98. Destiny
  Destiny
  9 օր առաջ

  😂🤣🤣😂😂

 99. Destiny
  Destiny
  9 օր առաջ

  First one:👍good Second one:👎

 100. Himakshi Buragohain
  Himakshi Buragohain
  9 օր առաջ

  No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no 🙅